The wheels on the bus - piosenka edukacyjna dla dzieci

Angielski | 21.05.2012 (08:17)

1. Uzupełnij luki w tekście po wysłuchaniu piosenki.

The   on the bus go round and round,
round and round,
  and round.
The wheels on the bus go round and round,
all day long.
The   on the bus go up and down,
  and down,
up and   .
The people on the bus go up and down,
all day long.
The   on the bus they open and close,
  and close,
open and   .
The doors on the bus they open and close,
all day long.
The wheels on the   go round and round,
round and round.
The   on the bus goes beep, beep, beep,
beep, beep, beep,
beep, beep, beep.
The horn on the bus goes beep, beep, beep,
all day long.
The   on the bus go swish, swish, swish,
swish, swish, swish,
swish, swish, swish.
The wipers on the bus go swish, swish, swish,
all day long.
The wheels on the bus go round and round,
round and round.
The babies on the bus go waa, waa, waa,
waa, waa, waa,
waa, waa, waa.
The   on the bus go waa, waa, waa,
all day long.
The bell on the bus goes ding, ding, ding,
ding, ding, ding,
ding, ding, ding.
The   on the bus goes ding, ding, ding,
all day long.
The wheels on the bus go round and round,
round and round.